W sobotę – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W  Starym Kościele uroczystość odpustowa! Uroczystą sumę odpustową z procesją 

o godz. 17.00 odprawi i wygłosi kazanie
ks. Piotr Gębka

Serdecznie zapraszamy.