Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszej Rodziny w Zakopanem, w przypadku, jeśli powołany został przedstawiciel administratora, jego dane również należy podać,

 • Inspektorem ochrony danych jest Parafia Najświętszej Rodziny w Zakopanem, ten obowiązek spełniamy, jeśli ma zastosowanie,

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu osoby odwiedzającej witrynę, gromadzenia statystyk odwiedzin witryny,

 • Odbiorcą danych osobowych będą władze parafii,

 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia kontaktu lub zakończenia gromadzenia statystyk odwiedzin witryny,

 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do:

  1. ich sprostowania,

  2. usunięcia,

  3. ograniczenia przetwarzania,

  4. przenoszenia danych,

  5. wniesienia sprzeciwu,

  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;

 • Podanie danych osobowych jest wymagane do umożliwienia kontaktu przez formularz kontaktowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości użycia formularza kontaktowego.

 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.