Kuchnia św. Brata Alberta przy Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem organizuje w

Niedzielę – 13.11.2022r o godz. 12.00

dla osób w kryzysie bezdomności, ubogich i potrzebujących

UROCZYSTY OBIAD

z okazji 6. Światowego Dnia Ubogich.

3

„Ubóstwo ma różne twarze, które domagają się uwagi pod jednym, szczególnym względem: w każdej z nich możemy spotkać Pana Jezusa, który objawił nam, że jest obecny w swoich najmniejszych braciach (por. Mt 25,40).”

papież Franciszek

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Ubogich 2022