W piątek– Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W  Starym Kościele uroczystość odpustowa! Uroczystą sumę odpustową z procesją 

o godz. 17.00 odprawi i wygłosi kazanie
ks. Krzysztof Gil

Serdecznie zapraszamy.