Narzeczeni pragnący zawrzeć Sakrament Małżeństwa w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zawarciem ślubu.

Potrzebne dokumenty:

  1. Dowód osobisty
  2. Świadectwo chrztu do ślubu z adnotacją o bierzmowaniu
  3. Dokument ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  4. Zaświadczenia z USC
  5. Indeks katechizacji