Ze względu na rozwój pandemii spotkania zostają zawieszone. O nowych terminach spotkań będzie można dowiedzieć się poprzez niniejszą stronę, a przede wszystkim poprzez aplikację PentecostApp.

Jednocześnie informuję, iż przygotowanie do bierzmowania trwa, zmienia się forma na elektroniczną, dlatego aplikacja PentecostApp jest obowiązkowa!!! W razie trudności w posiadaniu aplikacji proszę o kontakt osobisty z ks. Dawidem.

Przypominam o formalnościach (dostarczyć do końca listopada 2020):

1. Akt chrztu, jeżeli chrzest odbył się poza naszą Parafią

2. Zgoda z parafii zamieszkania na przygotowanie do bierzmowania i jego przyjęcie w naszej Parafii (dla tych, którzy mieszkają poza terenem naszej Parafii)

 

Najbliższe spotkania: 

00 XX 2020, godz. 16.30 dla młodzieży z SP 1 i pozostałych szkół

00 XX 2020, godz. 16.30 dla młodzieży z SP 2 i Szkoły Katolickiej

 

W przygotowaniu niezbędna jest aplikacja na smartfony PentecostApp.
Szczegóły zostaną omówione na pierwszym spotkaniu, wtedy też zostaną podane dane do logowania w aplikacji.