Chrzty w II i IV niedzielę m-ca o 12:30, katecheza dla rodziców i chrzestnych w piątek poprzedzający niedzielę chrzcielną o 18:00 

Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym niedzielę chrzcielną dostarczając potrzebne dokumenty:

akt urodzenia dziecka USC,
akt sakramentu małżeństwa
zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (świadectwo prowadzenia chrześcijańskiego życia pobierane z parafii, w których mieszkają),
karteczki potwierdzające spowiedź rodziców i chrzestnych,
pozwolenie od własnego Księdza Proboszcza, gdy rodzice dziecka mieszka poza naszą parafią