1. Alleluja, Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Wszystkim Parafianom i Gościom składamy najlepsze życzenia: błogosławionych, pełnych Bożej miłości i chrześcijańskiej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Chrystus da wszystkim łaskę zdrowia, wytrwałości, spokoju
i sił, abyśmy jak uczniowie idący do Emaus wkrótce Go spotkali i rozpoznali podczas łamania Chleba Eucharystycznego w naszej Świątyni.

Nieszpory Wielkanocne o godz. 18.30

2. W Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. w naszych kościołach i w kaplicy na Gubałówce w porządku niedzielnym. Niestety jeszcze do niedzieli Miłosierdzia Bożego tj. do 19 kwietnia br. we Mszy św. może uczestniczyć tylko 5 osób. Dlatego zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach poprzez transmisję internetową z naszego sanktuarium.

3. W oktawie Wielkiej Nocy nowenna ku czci Bożego Miłosierdzia codziennie o godz. 15.00 i po niej Msza święta.

W piątek z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4. Przyszła niedziela – to Niedziela Miłosierdzia Bożego, uroczystości odpustowe w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Możemy w nich uczestniczyć tylko poprzez transmisję w telewizji.

5. W imieniu podopiecznych z Kuchnii im. św. brata Alberta, pragnę złożyć gorące podziękowanie wszystkim, którzy z potrzeby serca odpowiedzieli na apel siostry Aleksandry o pomoc żywnościową i ofiary na utrzymanie w tym trudnym okresie działalności dla ubogich. Kuchnia prowadzona jest przez Parafię Najświętszej Rodziny utrzymuje się z indywidualnych ofiar wiernych, z tacy przy okazji pogrzebów (tj. 20% kosztów) oraz przede wszystkim z działalności gospodarczej parafii. Otrzymujemy także żywność ze sklepów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Zaznaczam jednak iż Kuchnia nie otrzymuje pomocy rządowej ani od samorządu miasta. Roczny koszt utrzymania kuchnii wynosi ok. 150 tys.zł. Msza św. w intencji darczyńców będzie odprawiona w naszym Sanktuarium Najświętszej Rodziny w niedzielę 19 kwietnia o godz. 12.30.

Ks. Bogusław Filipiak, proboszcz i kustosz