Zarządzenie o zmianie formy Przygotowania Bezpośredniego do Sakramentu Małżeństwa i zawieszeniu funkcjonowania Poradni Życia Rodzinnego w Archidiecezji Krakowskiej w dniach od 13 do 29 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, w dniach od 13 do 29 marca na terenie Archidiecezji Krakowskiej zostają odwołane wszystkie Katechezy dla narzeczonych oraz możliwość odbycia konsultacji w Poradniach Rodzinnych.

W naglących wypadkach, gdy ze względu na termin ślubu, nie ma możliwości odbycia katechezy przedmałżeńskiej oraz skorzystania z poradni rodzinnej, prosimy duszpasterza odbywającego rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, o indywidualne wprowadzenie narzeczonych w treści głoszone podczas katechez.

Wszystkich, którzy w tych dniach zamierzali skorzystać z prowadzonego w naszej archidiecezji przygotowania do sakramentu małżeństwa prosimy o zaplanowanie tego w późniejszym terminie. Anulowaniu podlegają zapisy, dokonane we wszystkich ośrodkach działających w Archidiecezji Krakowskiej.

Zaświadczenie o odbyciu takiej rozmowy należy dołączyć do protokołu przedślubnego.

 

Zarządzenie zostało podpisane 13 marca 2020 r. przez  Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. dr Pawła Gałuszkę i  Diecezjalnego Doradcę  Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej dr Urszulę Miernik