Aktualności

PLAN WIZYTACJI KANONICZNEJ 4 - 7, 14 MAJA 2018

Data: 29 kwiecień 2018, Niedziela / Ilość wyświetleń: 1088

KS. BP JAN SZKODOŃ

Wizytacja Kanoniczna

Kilka słów ks. proboszcza i zaproszenie w sprawie najbliższej wizytacji kanonicznej w naszej parafii Najświętszej Rodziny w dniach 4-7 maj 2018r. i 14 maja 2018r.
Najmilsi w Chrystusie!
Jednym z ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej, jest przewidziana w prawie Kościoła Wizytacja Kanoniczna przeprowadzana przez biskupa ordynariusza diecezji lub przez jednego z biskupów pomocniczych. Ostatnia taka wizytacja w naszej parafii miała miejsce w dniach 14-19 maja 2011r. tuż przed przejściem Proboszcza Ks. Infułata Stanisława Olszówkę na emeryturę, przeprowadzona przez Ks.Bpa Jana Zająca.
Czym jest wizytacja kanoniczna, która czeka nas w najbliższym czasie?
Wizytacja Biskupa diecezji jest czynnością apostolską. Biskup, jako następca apostołów, odwiedza parafie, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Biskup przyjeżdża, by słuchać o naszych radościach i naszych troskach, by prosić Boga o błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin. Wizytacja Parafii to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale to czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wiary i więzi z Chrystusem i Kościołem. Wizytacja wskazuje też, że nasz Biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła krakowskiego. Biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z parafią. Ocenia działania ks. proboszcza i księży współpracowników oraz spotyka się ze wszystkimi grupami i wspólnotami działającymi w parafii.

Wizytacji podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby Kościoła parafialnego, plebanii, biura kancelarii parafialnej, zarządu cmentarzy, utrzymania budynków, a także sprawy pracowników parafii, ubezpieczenia, zawieranych umów i prowadzonych remontów czy inwestycji). Podczas wizytacji, Biskup poznaje charakterystykę parafii i zapoznaje się z wszystkimi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Spotyka się z niektórymi chorymi i rodzinami wielodzietnymi, nawiedza szpitale, rozmawia z personelem medycznym i chorymi przebywającymi na niektórych oddziałach, odwiedza szkoły, przedszkola. Odwiedza domy Zgromadzeń Zakonnych znajdujące się na terenie parafii. Biskup pragnie też poznać występujące trudności, jakie pojawiają się w życiu parafii, pracy duszpasterskiej, ale również w życiu wiernych. „Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako „znak obecności Pana Boga, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój”.
Przekazując wam, drodzy Parafianie program wizytacji gorąco zachęcam, abyście znaleźli czas na spotkanie z Ks. Biskupem Janem Szkodoniem, którego będziemy gościć w tym czasie. Każdy z Was drodzy Bracia i Siostry ma okazję w czasie wizytacji spotkać się ze swoim biskupem, który jest następcą Apostołów, dlatego to dzisiejsze zaproszenie kieruję do wszystkich: Parafian i Gości, którzy przybywacie do naszych świątyń na wspólną modlitwę. To przecież Wy, Parafianie, a także Turyści, Wczasowicze tworzycie razem żywą wspólnotę wiary i nasz Kościół w Zakopanem przy Krupówkach. To dzięki Waszej licznej obecności, adoracji przed Najświętszym Sakramentem, uczestnictwie w różnych uroczystościach, nabożeństwach, Mszach św. powstało Sanktuarium Najświętszej Rodziny.
Wizytacja to okazja, by odkryć wartość Parafii, jako naszej wielkiej rodziny, w której żyjemy, modlimy się wspólnie i wspieramy. Wizytacja to także wezwanie, aby na ile to możliwe zaangażować się głębiej w życie tej wspólnoty, która jest moim domem i rodziną.

Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tym ważnym wydarzeniu, aby spotkanie z Biskupem oraz wspólna modlitwa przyniosły obfite owoce w życiu każdego z nas i całej wspólnoty parafialnej. Niech w naszym przygotowaniu nie zabraknie refleksji nad sobą i nad tajemnicą Kościoła. Skorzystajmy wcześniej z sakramentu pokuty. Wizytację poprzedzą uroczystości: Odpust ku czci Św. Józefa Robotnika 1 maja godz. 11.00 i Królowej Polski 3 maja godz. 11.00 pod przewodnictwem J.Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza.

Za udział w czynności świętej, której przewodniczy Biskup w czasie wizytacji pasterskiej, można zyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach.
Duchowe owoce wizytacji Biskupa zależą w dużej mierze od modlitwy, jaką wspólnota podejmuje w tej intencji. Dlatego w tych najbliższych dniach prośmy Boga w naszych modlitwach, aby spotkania z Ks. Biskupem Janem oraz wspólna z Nim modlitwa przyniosły obfite owoce w życiu każdej i każdego z nas i całej parafii.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam
ks. proboszcz i kustosz Bogusław Filipiak


RAMOWY PROGRAM - WIZYTACJA KANONICZNA
KSIĘDZA BISKUPA JANA SZKODONIA w Parafii Najśw. Rodziny

Piątek 4.V.2018r.
Godz. 16.00 -Msza św. i spotkanie z wiernymi na Gubałówce.
Odwiedzenie chorych 2 osoby
Odwiedzenie rodziny wielodzietnej P. Staszelowie
Odwiedzenie rodziców kapłana (Ks. Waldka Szlachty)
Godz. 18.00 - spotkanie z Służbą Liturgiczną Ołtarza, Scholą „Stokrotki”, młodzież KSM-u, Młody Misjonarz
Godz. 19.30 – spotkanie z katechetami

Sobota 5. V. 2018 r.
Godz. 7.30- Msza św. u Sióstr Karmelitanek Bosych (ul. Kościelna 8).
Godz.9.00 odwiedzanie domów zakonnych
*Siostry Służebniczki Dębickie (Na Wilcznik) tym. ul. Kościelna 8
*Siostry Felicjanki ul. Kościeliska 21b
*Siostry Służki NMP ul. Szymaszkowa 4
* Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi ul. Za Strugiem 37a
*Siostry Dominikanki ul. Za Strugiem 37a
*Siostry Zmartwychwstanki Za Strugiem 27
* Siostry Felicjanki ul. Kościeliska 4
*Siostry Serafitki ul. Na Gładkim 6a
* Siostry Sercanki ul.Jana Pawła II 1
Godz. 15.00 - Kanoniczne rozpoczęcie wizytacji biskupiej-Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie z księżmi z dekanatu.
Godz. 18.00- nawiedzenia cmentarza parafialnego przy ul. Nowotarskiej- modlitwa za poległych za Ojczyznę z udziałem Pocztów Sztandarowych, Harcerzy
Godz. 19.00- Msza św. wieczorna (niedzielna)
Godz. 20.00-Spotkanie z Zespołem Charytatywnym, Hospicjum, Stwardnienie Rozsiane, Caritas, Kuchnia św. Brata Alberta, Świetlica parafialna, Wspólnota Mamre

Niedziela – 6.V.2018
Godz. 6.30 – Msza św. i homilia Księdza , Słowo Ks. Biskupa na zakończenie
Godz. 8.00 – Msza św. i homilia Księdza
Godz. 8.30 (Stary Kościół) – homilia Księdza / Słowo Ks. Biskupa na zakończenie
Godz. 9.30 – Msza św. i homilia dla dzieci Ks. Wikariusz
Godz. 10.00 (St. Kościół) – Msza św. ze Związkiem Podhala - homilia Księdza Biskupa
Godz. 11.00 – Msza św. dla młodfzieży i homilia Ks. Wikariusza, Słowo Ks. Bpa
Godz. 12.00 – Msza św. u OO. Jezuitów na „Górce” (odprawia Ks. Bp)
Godz. 12.30 – Msza św. dla małżeństw starszych (powyżej 15 lat pożycia małżeńskiego)
Godz. 15.00 – Msza św. z homilią Księdza Biskupa dla młodych małżeństw i rodzin (do 15 roku pożycia małżeńskiego) z błogosławieństwem indywidualnym
Godz. 16.00 – Spotkanie z członkami wszystkich grup starszych /Apostolstwa Dobrej Śmierci, Bractwa św. Michała Archanioła, Żywego Różańca , Grupa Modlitewna, Domowy Kościół, Studium Apostolstwa Świeckich/
Godz. 17.00 – Msza św. dla osób samotnych, starszych, chorych z homilią Księdza Bpa
Godz. 18.00 – Msza św. u OO. Jezuitów na „Górce”, Słowo Ks. Bpa
Godz. 19.00 – Msza św. i homilia
Godz. 20.00- spotkanie z Radą Duszpasterską i pracownikami parafii

Poniedziałek 7 maja 2018 r.
Godz. 8.00 – Msza św. w Sanktuarium Najśw. Rodziny
Przed południem Ksiądz Biskup nawiedzi przedszkola i szkoły podstawowe:
Godz. 9.00 Przedszkole Sióstr Felicjanek
Godz. 9.30 Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im św. JPII ul. Kościeliska 47a
Godz. 10.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. B. Czecha, ul. Skibówki 2b
Godz. 10.30 Szkoła STO i Przedszkole w TTA ul. Kasprusie 35a
Godz. 11.30 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Marusarzówny ul. Orkana 8
Godz. 12.00 Szkoła POSA ul. Sienkiewicza 27
Po południu godz. 15.00 nawiedzenie szpitala na Gładkiem
Godz. 16.00 nawiedzenie pozostałych klasztorów:
* Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus ul. Regle 13
* O. Franciszkanie Konwentualni ul. Strążyska 29
*Siostry od Aniołów ul. Droga do Daniela 22
*Siostry Pallotynki ul. Grunwaldzka 9b
O godz. 19.00 Msza św.sprawowana przez Ks. Bpa na zakończenie wizytacji.

Poniedziałek 14 maja 2018r.

Szkoły średnie:

Godz. 9.00 Zespół Szkół Budowlanych ul. Krupówki 8
Godz. 9.30 Zespół Szkół Artystycznych im. Kenara ul. Kościeliska 35
Godz. 10.30 Zespół Szkół Hotelarskich ul. Partyzantów 1/5
Godz. 11.15 Zespól Szkół Ogólnokształcących ul. Słoneczna 1

Inwestycje poczynione w latach lipiec 2011 - 2017r.
1.Kościół Najświętszej Rodziny
•Projektor multimedialny i ekran składany
•Nowe nagłośnienie z firmy Rduch
•Nowe ogrzewanie geotermalne i szybkie przewietrzanie
•Posadzka granitowa
•42 ławki dębowe
•4 klęczniki i sedilia przy kaplicy NSPJ
•Dywany wełniane tzw. Wawelskie przy 4 ołtarzach
•Renowacja fasady i ścian całego kościoła w latach 2012-2016
•Wymiana fragmentów blachy miedzianej na dachu oraz załozenie nowych rynien na dachu i spustowych
•Płomieniowane schody i poręcze od Krupówek
•Schody granitowe wejścia główne
•Monitoring
•Wymiana instalacji elektrycznej, szafy trafo, wszystkich żarówek na Led
•Odnowienie chrzcielnicy umieszczonej przy prezbiterium
•Renowacja 10 starych zabytkowych ławek wg projektu Witkiewicza
•Konserwacja i odrestaurowanie najstarszego ołtarza MB Różańcowej
•Wykonanie tablicy z brązu „Sanktuarium Najświętszej Rodziny”
•Restauracja 4 feletronów procesyjnych i 15 kinkietów
•Konserwacja figury w ołtarzu NSPJ
•Mechanizm zasłaniania ołtarza głównego i fanfary
•Renowacja i odnowienie ogrodzenia wraz z bramami i kamiennymi stacjami Drogi Krzyż
•Remont zakrystii

2.Stary Kościól MB Częstochowskiej przy ul. Kościeliskiej
•Nowe nagłośnienie
•Oczyszcenie i impregnacja dachów gontowych kościółka i kaplicy Świerada i Benedykta
•Impregnacja i konserwacja ścian
•Nowe drewniane stylowe ogrodzenie
•Projektor multimedialny i ekran

3.Kaplica MB Różańcowej – Gubałówka
•Nowe nagłośnienie
•Wymiana dachu i ocieplenie strychu
•12 ławek dębowych do kaplicy
•Wzmocnienie fundamentów pod kaplicą
•Wykonanie posadzki granitowej
•Wymiana całej instalacji elektrycznej
•Renowacja obrazu MB Różańcowej
•Brama wejściowa i wybrukowanie terenu przed kaplicą wraz ze ścieżką
•10 ław przed kaplicą

4.Plebania
•Remont generalny plebanii z wymianą stolarki, ogrzewania, z dociepleniem ścian i tynkami zewnętrznymi
•Pomalowanie dachu
•Kostka brukowa wokół budynku i kanalizacja deszczowa
•2 garaże dla księży

5.Dom Parafialny – „Wikarówka” ul. Jana Pawła II 4
•Wymiana kaloryferów
•Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach księży i pokojach gościnnych
•Projektor multimedialny i ekran w Sali Teatralnej
•Wykonanie 7 sanitariatów dostępnych dla wiernych
•Bruk przed Domem Parafialnym
•Pomalowanie dachu

6.Cmentarz przy ul. Nowotarskiej i Stary cmentarz na „Pęksowym Brzyzku”
•Inwentaryzacja starego cm. i wyszukiwarka grobów „Grobonet”
•Monitoring na cm. Nowot. I alarm w kaplicy
•Wykonanie bruku granitowego w aleji głównej do bramy wejściowej
•Pomalowanie dachu na kaplicy cment.
•Wybudowanie pierwszej części Kolumbarium na 186 nisz wraz z figurą z brązu Chrystusa Zmartwychwstałego oraz tablica pamiątkowa „Golgota Wschodu”
•Brama wjazdowa i odnowienie ogrodzenia plus 200 metrów ogrodzenia na skarpie
•Nowy wystrój kaplicy wraz z Tabernakulum, organy elektr., nagłośnienie
•Zniczomat
•2 stanowiska do poboru wody, 3 do składowania śmieci plus 8 kontenerów na śmieci po 1100 litrów
•Konserwacja krzyży na St. Cm z grobów Marii Dembowskiej i Bronisława Dembowskiego ze snycerką Roja
•Wykonanie nowej tablicy z marmuru na pomniku Legionistów (w miejsce skradzionej) oraz wykonanie drugiej części pomnika Legionistów
•Renowacja nagrobków: Ks. Kaszelewskiego, Księży i nagrobka tzw. Parafialnego
•Nowe ogrodzenie od strony „Geotermii”

7.Inne prace
•Parking dla przyjeżdżających do kościoła na 26 miejsc z monitoringiem
•Prace remontowe przy Kuchni św. Brata Alberta (podniesienie zbiornika na gaz); wymiana płytek przed wejściem
•Dwa ołtarze drewniane przenośne, rzeźbione w stylu góralskim na Boże Ciało
•Pomalowanie dachu na budynku stacji Caritas
•Remont budynku „Organistówki” wraz z podłączeniem ogrzewania geotermalnego
•Sklep z dewocjonaliami
•5500 nasadzeń jodły, sosny, świerka w lesie parafialnym
•Przejęcie budynku w stanie „surowym” po braciach Albertynach przy ul. Kościeliskiej 47a – przygotowanie i wyposażenie nowej parafialnej szkoły katolickiej dla 140 dzieci

powrót