Komunikaty

Kuchnia św. Brata Alberta - ogłoszenie

Data: 8 październik 2015, Czwartek / Ilość wyświetleń: 2355

W związku z uczestnictwem Kuchni im. św. Brata Alberta w Zakopanem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
(w Programie 2015) finansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
osoby korzystające z posiłków zapraszane są do wzięcia udziału w warsztatach
edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (Bilans ekonomiczny-trening),
które odbędzie się dnia 26 października 2015 roku. od godz. 9.00 do 11.30
na terenie Kuchni św. Brata Alberta w Zakopanem przy ul Nowotarskiej 41.

Chęć udziału w warsztatach proszę zgłosić w Kuchni do dnia 23 października 2015 roku.

powrót